Now showing items 1-20 of 62

  • Adlarımızda Soyadlarımızda Yaşayan Dil Evrimi 

   Sevincli, E. (Journal of Yaşar University, 2006)
  • Ajan Temelli Sistemler: Teorik Ve Pratik Rehber 

   Aydın, A.O. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Purpose of this paper is to review the literature of Agent Based Systems. This research area became popular since 1980’s within Distributed Artificial Intelligence domain. Even though, it is a new emerging research area ...
  • Altın Fiyatlarındaki İstikrarsızlığın Altın Ticareti Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği 

   Gokdemir, L.; Ergun, S. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Altın; bir yandan arzının sınırlı olması nedeniyle her ülkede ve her dönemde cazip bir tasarruf ve yatırım aracı olma özelliğini korurken, öte yandan ekonomik ve politik istikrarsızlıklardan kolayca etkilenerek fiyatında ...
  • Avrupa Ve Türkiye’deki Sürdürülebilir Mimarlık Anlayışına Eleştirel Bir Bakış 

   Ozmehmet, E. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Geçmişte çevreci herhangi bir özelliğe sahip her yapı, içinde yer aldığı doğaya ve çevresine duyarlı olarak düşünülmekteydi. Günümüzde ise, yerel, bölgesel ve küresel çevreye etkileri gibi mikro ölçekten makro ölçeğe kadar ...
  • The Basic Objectives Of Demecracy And Fundamental International Agreements For The Protection Of Human Rights 

   Demir, N.; Ilgaz, D. (Journal of Yaşar University, 2007)
   The basic objectives of democracy, as they take place openly in the definition of the concept and are lead primarily by freedom and equality, are listed as political representation, political participation and rights. The ...
  • Bilgi Ekonomisi 

   Kevuk, S. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır. Birbirleriyle yakından ilişkili karmaşık süreçlerden oluşan bu gelişmeler, ...
  • Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar 

   Alikılıc, O.; Onat, F. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Bugün 25 milyon blogcu internet üzerinden iletişim kurmakta, görüşlerini aktarmakta, duygularını, düşüncelerini; ürünler ve hizmetler hakkında deneyimlerini ve şikayetlerini ifade etmekte ve aynı zamanda iletişim ortamı ...
  • Bisiklet Ve Otomobilin Enerji Tüketimi Yönünden Kıyaslanması 

   İşçi, C. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Bisiklet, verimlilik, çevre kirliliği, tarihi gelişim ve spor yönü ile araştırılmıştır. Bisikletin verimliliği bir otomobilin verimliliği ile kıyaslanmıştır. Farklı vites sayısına sahip bisikletler için hız hesaplamaları ...
  • Bisiklet Ve Otomobilin Enerji Tüketimi Yönünden Kıyaslanması 

   İşçi, C. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Bisiklet, verimlilik, çevre kirliliği, tarihi gelişim ve spor yönü ile araştırılmıştır. Bisikletin verimliliği bir otomobilin verimliliği ile kıyaslanmıştır. Farklı vites sayısına sahip bisikletler için hız hesaplamaları ...
  • Calvinism Is Only A Historical Phenemenon: A Discussion on The Ifluence Of Calvinism In Shaping the American Mind and Culture (An Exemplary Essay Writing Practice for Class-Room Usage) 

   Ergin, S. (Journal of Yaşar University, 2006)
   This article on the influence of a religious doctrine, called Calvinism1 which has shaped the minds of American people in the early years of the English Colonies in North America, has been prepared to illustrate the basic ...
  • Citalog, Citawirow Ve Genbiom Sistem Oluşumunu Kontrol Eden Bildirişimli Lojik Fonksiyon Bilgi Nesneleri 

   Unlu, F. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Günümüzde gelişmiş bir CITALOG, CITAWIROM ve GENBIOM e-sistemleri bilgiyi toplama, değerlendirme ve belli amaç doğrultusunda karmaşıklaşmış işlemlerden geçirerek istediği biçime getirme yönünde hesap edilebilirliğin ...
  • Credit Risk Assesment For the Banking Sector of Northern Cyprus 

   Safaklı, O.V. (Journal of Yaşar University, 2007)
   In this research analysis, the subject of credit risk, which carries a lot of significance for the banking sector, has been examined for the banking sector of the Northern Cyprus. When examined retrospectively, it is ...
  • A Critical Evaluation of Newly Emerging Holographic Data Storage 

   Okur, M.C. (Journal of Yaşar University, 2006)
   This article presents an assesment of the long awaited holographic data storage technology and its possible impact on data processing.Despite some doubts,three dimensional holographic memory appears to have a serious ...
  • Cultural Change Management and Quality in the Tourism Industry 

   Ozdemir, G. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Today, in a change competitive age, management confronts many challenges and so needs to pursue and attune to the developments in marketing, economic, technologic and customer issues. Here, change must be considered as the ...
  • Çelik Uzay Çatı Sistemli Hal Yapılarının Deprem Davranışlarının İncelenmesi 

   Korkmaz, A.; Ay, Z. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz yönde etkiler. Bütün yapılarda olduğu gibi, çelik uzay çatılı hal yapıların da depremden zarar görmeyecek veya daha az zarar görecek ...
  • Çevresel(Bölgesel) Sanayi Kümelenmesinde Dürtü Mantığı 

   Unlu, F.; Unlu, Z.I.; Dalan, E. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Sistemlerden oluşan sistem anlamında BTB (Bilgi Tabanlı Bilgi) nesneleri ve özellikleri kümeleme mantığına dayalı olarak [1-19] tarafından çalışılmıştır. Kümeleme mantığında sözel birleşik tümce oluşumlarını dürtüleyen SC ...
  • Çin Ekonomisinin Büyüme Aşamaları (1978-2005) 

   Saray, M.O.; Gokdemir, L. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Kuruluşunun ardından uzunca bir süre katı sosyalizm uygulamasının altında kalan Çin Halk Cumhuriyeti, artık mevcut sistemin sürdürülemeyeceği endişesiyle 1978 yılında başlayan süreçle birlikte büyük bir değişikliğe gitmiştir. ...
  • Destinasyon Pazarlamasında İnternetin Rolü 

   Ozdemir, G. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Teknolojinin sunduğu iletisim olanakları gün geçtikçe artmakta ve insanlar sağlanan kolaylıklara daha bağımlı hale gelmektedir. Yeni teknolojilerle sağlanılan yararlar artmakta iken iletisim teknolojisinde yasanan gelismelerin ...
  • The Development of Regional Econometric Models 

   Isyar, Y.; Bauer, S. (Journal of Yaşar University, 2007)
   This paper aims to review some of the former specifications of regional econometric models and points out some important deficiencies (lacks) of them. By taking into consideration these missing features it is tried to ...
  • Devrelerin Kontrolü İçin Darbe Üreteci Tasarimi 

   Özben, B. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Bu çalışmada, bilgisayarın paralel iletişim noktası kullanılarak programlanabilir darbe üreteci tasarlanmıştır. Pascal programlama dilinde geliştirilen program ile frekansı ve tipi ayarlanan darbelerin bilgisayarın paralel ...