Now showing items 1-1 of 1

    • Bilgi Ekonomisi 

      Kevuk, S. (Journal of Yaşar University, 2006)
      Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır. Birbirleriyle yakından ilişkili karmaşık süreçlerden oluşan bu gelişmeler, ...