Now showing items 1-1 of 1

    • Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının Çalışma Hayatına Etkileri 

      Ozturk, M.; Sancak, S. (Journal of Yaşar University, 2007)
      En yaygın ve kapsayıcı ifadeyle, özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde, belirli bir maaş veya ücret karşılığında işe alınmış veya çalışmakta olan kişilere, görevleriyle ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak ...