Now showing items 21-40 of 62

  • Spektrometre Ve Kolorimetre Uygulamaları İçin Ccd Array Verisi Okunması Ve İşlenmesi 

   Kumova Metin, S.; Asyalı, M.H.; Dalbastı, T. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Project is about real time frame capturing by CCD camera and processing of image data. Images taken from camera (which has 8 bit data) are transferred to MATLAB. Image data are preserved and processed in matrixes in MATLAB. ...
  • Tomografik Görüntüleme Yöntemiyle Cisimlerin Yerinin İki Boyutlu Düzlemde Algılanması 

   Asyalı, M.H.; Dokumacı, M.; Özden, M.; Dalbastı, T. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Bu çalışmada dairesel bir hat üzerine yerleştirilmiş olan alıcı-verici sisteminin oluşturduğu alan içindeki bir cismin yerinin tespit edilmesi işlemi anlatılmaktadır. Önce bu işlemin gerçekleştirilmesi için gerekli olan ...
  • Ultrasonik ve Diğer Sivrisinek Kovucular 

   Isci, C. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Ülkemizde özellikle yazın büyük sıkıntı yaratan sivrisinekler incelenmiş ve değişik sivrisinek kovucular araştırılmıştır. Basit bir ultrasonik sivrisinek kovucu yapılmıştır. Burada önemli olan, sesin frekansının değeridir. ...
  • Bisiklet Ve Otomobilin Enerji Tüketimi Yönünden Kıyaslanması 

   İşçi, C. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Bisiklet, verimlilik, çevre kirliliği, tarihi gelişim ve spor yönü ile araştırılmıştır. Bisikletin verimliliği bir otomobilin verimliliği ile kıyaslanmıştır. Farklı vites sayısına sahip bisikletler için hız hesaplamaları ...
  • Pragmatism 

   Ergin, S. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Author’s Note :In the academic year of 2004-2005,types of “Essay Writing” has been included to Yasar University, School of Foreign Languages, English Prep School curriculum as to foster the student’s ability to express ...
  • A New Proof of Pythagorean Theorem 

   Turgutalp, E.R.; Asyalı, M.H. (Journal of Yaşar University, 2006)
  • Doğu Avrupa Ve Balkanlarda Amerika Destekli Sivil Toplum Direnişleri 

   Yürür, P. (Journal of Yaşar University, 2006)
   İçinde bulunduğumuz yüzyılda önce Balkanlarda ardından Kafkasya coğrafyasında ardı ardına yaşanan sivil toplum direnişleri ve Amerikan destekli darbe hareketleri, yeni yüzyılın nasıl şekilleneceğinin ve Sivil Toplum ...
  • Ses Kontrollü Elektrik Anahtarı 

   Kutlu, K.; Sel, C.; Asyali, M.H.; Oztayfun, S. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Günlük hayatımızı kolaylaştıran elektrikli aletleri açma ve kapama genellikle mekanik bir anahtar yoluyla yapılmaktadır. Ancak bazı durumlarda (örneğin bazı rahatsızlıklarda ya da yaşlılıkta, ya da bazı dış etkenlerin ...
  • What is Nano Technology? 

   İsci, C. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Nanotechnology is a technology which focuses on constructing structures or clusters of atoms. The ability to carefully arrange atoms provides opportunities to develop or design new materials with different physical ...
  • ISO/IEC 9126 Standardında Anadilin Kullanımı 

   Aydın, A.O.; Kutay, F.; Gungor, A.; Gokcen, H.; Kutay, F. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Standartlar kurumsal, askeri, ulusal hatta uluslararası ölçeklerde geçerliliğe sahip uygulamaları kapsamaktadırlar. Teknik terimleri kapsayan standartlarda kavramlar arasındaki uyumu sağlamak ve haberleşmeyi kolaylaştırmak ...
  • Yüksek Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi 

   Bengisu, M. (Journal of Yaşar University, 2007)
   İmalat sektöründe ortaya çıkmış olan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ilkelerinin eğitime uygulanması sırasında çeşitli zorluklar ve yanıtlanması gereken bazı önemli sorular ortaya çıkmıştır. Araştırmalar, TKY uygulamalarının ...
  • Credit Risk Assesment For the Banking Sector of Northern Cyprus 

   Safaklı, O.V. (Journal of Yaşar University, 2007)
   In this research analysis, the subject of credit risk, which carries a lot of significance for the banking sector, has been examined for the banking sector of the Northern Cyprus. When examined retrospectively, it is ...
  • Measuring Service Quality of Commercial Banks Towards Smes in Northern Cyprus 

   Safaklı, O.V. (Journal of Yaşar University, 2007)
   As a result of globalization and international competition, reduced profit margins made it difficult for companies whether they are in physical or service sector. Parallel to this, customer oriented production became the ...
  • The Development of Regional Econometric Models 

   Isyar, Y.; Bauer, S. (Journal of Yaşar University, 2007)
   This paper aims to review some of the former specifications of regional econometric models and points out some important deficiencies (lacks) of them. By taking into consideration these missing features it is tried to ...
  • Ultrasonik ve Diğer Sivrisinek Kovucular 

   Isci, C. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Ülkemizde özellikle yazın büyük sıkıntı yaratan sivrisinekler incelenmiş ve değişik sivrisinek kovucular araştırılmıştır. Basit bir ultrasonik sivrisinek kovucu yapılmıştır. Burada önemli olan, sesin frekansının değeridir. ...
  • Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar 

   Alikılıc, O.; Onat, F. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Bugün 25 milyon blogcu internet üzerinden iletişim kurmakta, görüşlerini aktarmakta, duygularını, düşüncelerini; ürünler ve hizmetler hakkında deneyimlerini ve şikayetlerini ifade etmekte ve aynı zamanda iletişim ortamı ...
  • Türkiye’de Cinsiyete Göre Gelir Farklılığının Ayrıştırma Yöntemiyle Uygulanması 

   Gurler, K.; Ucdogruk, S. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Bu çalışmanın amacı, DİE 2002 Hanehalkı Bütçe Anketi verilerini kullanarak, Türkiye genelinde kadın ve erkeklerin işgücü piyasasına katılımlarını belirleyen etmenleri ve kadınerkekler için piyasalar arasındaki gelir ...
  • Türkiye’de Firma Açısından Esnekliğe Dayalı İstihdam Stratejisi 

   Kuzgun, I. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Bu makalenin amacı, Türkiye’de işgücü piyasasında esnekliğin firma açısından kısa dönemde yeni bir istihdam stratejisi yaratmadaki etkinliğinin ortaya konulmasıdır. Makale üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde istihdam ...
  • Kriz Ortamında Bir Başarı Faktörü Olarak Çalışanların Kurum İmajı 

   Kucuk, F.; Bayuk, M.N. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Günümüz rekabet ortamında çevresel faktörlerde yaşanan hızlı dönüşümler, işletmelerin kriz olarak nitelendirilebilecek durumlarla karşı karşıya kalmasına yol açmaktadır. Krizlerden ölçeği ne olursa olsun her büyüklükteki ...
  • The Basic Objectives Of Demecracy And Fundamental International Agreements For The Protection Of Human Rights 

   Demir, N.; Ilgaz, D. (Journal of Yaşar University, 2007)
   The basic objectives of democracy, as they take place openly in the definition of the concept and are lead primarily by freedom and equality, are listed as political representation, political participation and rights. The ...