Now showing items 47-62 of 62

  • Teaching Object Oriented Programming at The Introductory Level 

   Okur, M.C. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Teaching object oriented programming has become a rapidly expanding preference at various educational environments. However, teachers usually experience problems when introducing object oriented concepts and programming ...
  • Termoelektronik Sensörler 

   Isci, C. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Bu araştırma makalesinde, termoelektrik olay kısaca özetlendikten sonra, sanayide ve laboratuvarlarda sıcaklık ölçmek için kullanılan bir termoelektrik sensörün ( thermocoule) , bilgisayar programları ile, kalibrasyonun ...
  • Tomografik Görüntüleme Yöntemiyle Cisimlerin Yerinin İki Boyutlu Düzlemde Algılanması 

   Asyalı, M.H.; Dokumacı, M.; Özden, M.; Dalbastı, T. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Bu çalışmada dairesel bir hat üzerine yerleştirilmiş olan alıcı-verici sisteminin oluşturduğu alan içindeki bir cismin yerinin tespit edilmesi işlemi anlatılmaktadır. Önce bu işlemin gerçekleştirilmesi için gerekli olan ...
  • Tüketicinin Tatmini İle Satin Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaşım Ve Adıyaman İlinde Bir Alan Çalışması 

   Comert, Y.; Durmaz, Y. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Modern pazarlama anlayışının odak noktası kabul edilen tüketicinin satın alma davranışını etkileyen faktörler kültürel, kişisel, sosyal ve psikolojik olmak üzere dört başlık altında incelenmektedir. Tüketicilerin satın ...
  • Türkiye’de Firma Açısından Esnekliğe Dayalı İstihdam Stratejisi 

   Kuzgun, I. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Bu makalenin amacı, Türkiye’de işgücü piyasasında esnekliğin firma açısından kısa dönemde yeni bir istihdam stratejisi yaratmadaki etkinliğinin ortaya konulmasıdır. Makale üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde istihdam ...
  • Türkiye’de Cinsiyete Göre Gelir Farklılığının Ayrıştırma Yöntemiyle Uygulanması 

   Gurler, K.; Ucdogruk, S. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Bu çalışmanın amacı, DİE 2002 Hanehalkı Bütçe Anketi verilerini kullanarak, Türkiye genelinde kadın ve erkeklerin işgücü piyasasına katılımlarını belirleyen etmenleri ve kadınerkekler için piyasalar arasındaki gelir ...
  • Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerini Belirleyen Faktörler: 1970 – 2005 

   Karagoz, K. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), birçok gelişmekte olan ülkenin geçiş ve gelişim süreçlerinde önemli bir rol oynamıştır. Önemli miktarda DYY çeken ve bundan yaralanan birçok gelişmekte olan ülke ile karşılaştırıldığında, ...
  • Two Sides of The Globalization Medal 

   Erbayandur, G. (Journal of Yaşar University, 2006)
   As the world becomes more and more affected by globalization, its opponents increase in number as well as its followers. This is due to the fact that there are not only winners in this case but also losers. The new global ...
  • Ultrasonik ve Diğer Sivrisinek Kovucular 

   Isci, C. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Ülkemizde özellikle yazın büyük sıkıntı yaratan sivrisinekler incelenmiş ve değişik sivrisinek kovucular araştırılmıştır. Basit bir ultrasonik sivrisinek kovucu yapılmıştır. Burada önemli olan, sesin frekansının değeridir. ...
  • Ultrasonik ve Diğer Sivrisinek Kovucular 

   Isci, C. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Ülkemizde özellikle yazın büyük sıkıntı yaratan sivrisinekler incelenmiş ve değişik sivrisinek kovucular araştırılmıştır. Basit bir ultrasonik sivrisinek kovucu yapılmıştır. Burada önemli olan, sesin frekansının değeridir. ...
  • Uluslararası İşletmelerde Üretim Stratejileri 

   Unsar, S. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Uluslararası işletmeler birden fazla ülkede çeşitli sektörlerde faaliyet gösterirler. Uluslararası işletmelerin ülke dışında üretim yapmalarının bir çok nedeni vardır. Firmalar uluslararası alanlarda başarılı olmak için ...
  • What is Nano Technology? 

   İsci, C. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Nanotechnology is a technology which focuses on constructing structures or clusters of atoms. The ability to carefully arrange atoms provides opportunities to develop or design new materials with different physical ...
  • Why Do People Visit Water Parks? An Implication From Turkey 

   Demir, C.; Taner, B. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Leisure literatures show that many factors influence people’s choices to participate in various leisure activities. Gender roles were discussed with the highest overall frequency among studies. As a variable, gender has ...
  • Yapay Zeka 

   Pirim, H. (Journal of Yaşar University, 2006)
  • Yazılım Endüstrisinin Geleceği : Gelişmekte Olan Ülkeler Ve Türkiye 

   Okur, M.C. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Yazılım endüstrisi Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin çoğunda, büyük önem kazanmaya başlamıştır.Genel Olarak bilişm sektöründe , zamanında harekete geçip gerekli önlemleri alan ülkelerin ortaya ...
  • Yüksek Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi 

   Bengisu, M. (Journal of Yaşar University, 2007)
   İmalat sektöründe ortaya çıkmış olan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ilkelerinin eğitime uygulanması sırasında çeşitli zorluklar ve yanıtlanması gereken bazı önemli sorular ortaya çıkmıştır. Araştırmalar, TKY uygulamalarının ...