Now showing items 39-58 of 62

  • Relationship Among Demographic Variables and the Preferences Of Water Park Visitators: an Implication From Turkey 

   Demir, C.; Oral, S. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Many scientific studies show that there is a significant relationship among demographic characteristics of individuals and leisure activities undertaken by them. The purpose of this study was to determine the relationship ...
  • Relationship Between Employee Turnover and the Lacation of Hotels: The Case Of Kuşadasi and İzmir In Turkey 

   Demir, C.; Colakoglu, U.; Guzel, B. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Turnover rates and reasons vary significantly within and without organizations. Employee turnover in the hospitality industry often averages as much as 200% to 300% per year. Statistically speaking, this means that the ...
  • Resort Planlaması:Turizm Planlaması İçindeki Yeri ve Önemi 

   Ozdemir, G. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Turizm, günümüzde küresel hareketlerin en önemlisini teşkil etmektedir. Turizm planlaması ise, turizmin sistemli ve kontrollü gelişimini sağlayan değişik bir planlama tipini ifade etmektedir. Makro açıdan genel turizm ...
  • Ses Kontrollü Elektrik Anahtarı 

   Kutlu, K.; Sel, C.; Asyali, M.H.; Oztayfun, S. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Günlük hayatımızı kolaylaştıran elektrikli aletleri açma ve kapama genellikle mekanik bir anahtar yoluyla yapılmaktadır. Ancak bazı durumlarda (örneğin bazı rahatsızlıklarda ya da yaşlılıkta, ya da bazı dış etkenlerin ...
  • Soyut Canlı Oluşumunda Kanserli ve Kansersiz Yaşam Biçimi 

   Unlu, F. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Günümüzde sistemi yürüttüğü faaliyetler türünden değerlendirip abstract makine ve abstract dil bazında tasarımlayabilme teknikleri hesap edilebilirliğin sınırlarını zorlamaktadır. Ünlü [1-5]. Bu yeni boyutların iyi ...
  • Spektrometre Ve Kolorimetre Uygulamaları İçin Ccd Array Verisi Okunması Ve İşlenmesi 

   Kumova Metin, S.; Asyalı, M.H.; Dalbastı, T. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Project is about real time frame capturing by CCD camera and processing of image data. Images taken from camera (which has 8 bit data) are transferred to MATLAB. Image data are preserved and processed in matrixes in MATLAB. ...
  • Supplier Selection Criteria of Turkish Automotive Industry 

   Gurler, I. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Supplier selection in supply chain management becomes more important due to the competition between supply chains rather than companies. Managing the supply chain is an important but complex issue for automotive manufacturers. ...
  • Şenliklerimiz Ve Surnamelerimiz: 1675 Ve 1724 Şenliklerine İlişkin İki Surname 

   Sevincli, E. (Journal of Yaşar University, 2006)
  • Teaching Object Oriented Programming at The Introductory Level 

   Okur, M.C. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Teaching object oriented programming has become a rapidly expanding preference at various educational environments. However, teachers usually experience problems when introducing object oriented concepts and programming ...
  • Termoelektronik Sensörler 

   Isci, C. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Bu araştırma makalesinde, termoelektrik olay kısaca özetlendikten sonra, sanayide ve laboratuvarlarda sıcaklık ölçmek için kullanılan bir termoelektrik sensörün ( thermocoule) , bilgisayar programları ile, kalibrasyonun ...
  • Tomografik Görüntüleme Yöntemiyle Cisimlerin Yerinin İki Boyutlu Düzlemde Algılanması 

   Asyalı, M.H.; Dokumacı, M.; Özden, M.; Dalbastı, T. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Bu çalışmada dairesel bir hat üzerine yerleştirilmiş olan alıcı-verici sisteminin oluşturduğu alan içindeki bir cismin yerinin tespit edilmesi işlemi anlatılmaktadır. Önce bu işlemin gerçekleştirilmesi için gerekli olan ...
  • Tüketicinin Tatmini İle Satin Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaşım Ve Adıyaman İlinde Bir Alan Çalışması 

   Comert, Y.; Durmaz, Y. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Modern pazarlama anlayışının odak noktası kabul edilen tüketicinin satın alma davranışını etkileyen faktörler kültürel, kişisel, sosyal ve psikolojik olmak üzere dört başlık altında incelenmektedir. Tüketicilerin satın ...
  • Türkiye’de Firma Açısından Esnekliğe Dayalı İstihdam Stratejisi 

   Kuzgun, I. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Bu makalenin amacı, Türkiye’de işgücü piyasasında esnekliğin firma açısından kısa dönemde yeni bir istihdam stratejisi yaratmadaki etkinliğinin ortaya konulmasıdır. Makale üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde istihdam ...
  • Türkiye’de Cinsiyete Göre Gelir Farklılığının Ayrıştırma Yöntemiyle Uygulanması 

   Gurler, K.; Ucdogruk, S. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Bu çalışmanın amacı, DİE 2002 Hanehalkı Bütçe Anketi verilerini kullanarak, Türkiye genelinde kadın ve erkeklerin işgücü piyasasına katılımlarını belirleyen etmenleri ve kadınerkekler için piyasalar arasındaki gelir ...
  • Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerini Belirleyen Faktörler: 1970 – 2005 

   Karagoz, K. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), birçok gelişmekte olan ülkenin geçiş ve gelişim süreçlerinde önemli bir rol oynamıştır. Önemli miktarda DYY çeken ve bundan yaralanan birçok gelişmekte olan ülke ile karşılaştırıldığında, ...
  • Two Sides of The Globalization Medal 

   Erbayandur, G. (Journal of Yaşar University, 2006)
   As the world becomes more and more affected by globalization, its opponents increase in number as well as its followers. This is due to the fact that there are not only winners in this case but also losers. The new global ...
  • Ultrasonik ve Diğer Sivrisinek Kovucular 

   Isci, C. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Ülkemizde özellikle yazın büyük sıkıntı yaratan sivrisinekler incelenmiş ve değişik sivrisinek kovucular araştırılmıştır. Basit bir ultrasonik sivrisinek kovucu yapılmıştır. Burada önemli olan, sesin frekansının değeridir. ...
  • Ultrasonik ve Diğer Sivrisinek Kovucular 

   Isci, C. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Ülkemizde özellikle yazın büyük sıkıntı yaratan sivrisinekler incelenmiş ve değişik sivrisinek kovucular araştırılmıştır. Basit bir ultrasonik sivrisinek kovucu yapılmıştır. Burada önemli olan, sesin frekansının değeridir. ...
  • Uluslararası İşletmelerde Üretim Stratejileri 

   Unsar, S. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Uluslararası işletmeler birden fazla ülkede çeşitli sektörlerde faaliyet gösterirler. Uluslararası işletmelerin ülke dışında üretim yapmalarının bir çok nedeni vardır. Firmalar uluslararası alanlarda başarılı olmak için ...
  • What is Nano Technology? 

   İsci, C. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Nanotechnology is a technology which focuses on constructing structures or clusters of atoms. The ability to carefully arrange atoms provides opportunities to develop or design new materials with different physical ...