Now showing items 26-45 of 62

  • Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının Çalışma Hayatına Etkileri 

   Ozturk, M.; Sancak, S. (Journal of Yaşar University, 2007)
   En yaygın ve kapsayıcı ifadeyle, özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde, belirli bir maaş veya ücret karşılığında işe alınmış veya çalışmakta olan kişilere, görevleriyle ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak ...
  • An Image Analysis Based Method for the Quantification Of Tremor 

   Asyalı, M.H.; Dalbastı, T. (Journal of Yaşar University, 2007)
   In th is study, we introduce a simple and cost-effective method based on image analysis that can be used in the objective assessment/measurement of tremor. Tremor can be defined as the involuntary rhythmic movement of ...
  • ISO/IEC 9126 Standardında Anadilin Kullanımı 

   Aydın, A.O.; Kutay, F.; Gungor, A.; Gokcen, H.; Kutay, F. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Standartlar kurumsal, askeri, ulusal hatta uluslararası ölçeklerde geçerliliğe sahip uygulamaları kapsamaktadırlar. Teknik terimleri kapsayan standartlarda kavramlar arasındaki uyumu sağlamak ve haberleşmeyi kolaylaştırmak ...
  • Konaklama İşletmelerinde İş Doyumu: Demografik Değişkenlerin İş Doyumu Faktörlerine Etkisi Üzerine Bir Çalışma 

   Toker, B. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Konaklama işletmeleri üzerinde gerçekleştirilen bu araştırmada, yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim, çalışma süresi gibi demografik değişkenlerin, iş doyumu faktörleri olan işin yapısı, ücret, yükselme olanakları, yönetim ...
  • Kriz Ortamında Bir Başarı Faktörü Olarak Çalışanların Kurum İmajı 

   Kucuk, F.; Bayuk, M.N. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Günümüz rekabet ortamında çevresel faktörlerde yaşanan hızlı dönüşümler, işletmelerin kriz olarak nitelendirilebilecek durumlarla karşı karşıya kalmasına yol açmaktadır. Krizlerden ölçeği ne olursa olsun her büyüklükteki ...
  • Measuring Service Quality of Commercial Banks Towards Smes in Northern Cyprus 

   Safaklı, O.V. (Journal of Yaşar University, 2007)
   As a result of globalization and international competition, reduced profit margins made it difficult for companies whether they are in physical or service sector. Parallel to this, customer oriented production became the ...
  • Microsoft Güvenlik Risk Yönetimi KararlarININ Gerçek Opsiyon Yaklaşımıyla Değerlemesi 

   Keles, I. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Gerçek opsiyon yaklaşımı bir projeden elde edilebilecek tahmini getirileri esnek bir yapıda değerlendirerek, projenin uygulamaya konulması ya da konulmaması ve zamanlaması konusunda karar verme aşamalarının sağlıklı bir ...
  • Modern Pazarlamada Tüketici Memnuniyeti ve Evrensel Tüketici Hakları 

   Durmaz, Y. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Modern pazarlamanın gayesi, tüketici tatmininin sağlanmasıdır. Tüketicilerin tatmin edilebilmeleri; Tüketici istekleri ve bunlara uygun mal ve hizmetlerin pazara arz edilmesi ile mümkündür. Ancak,tüketici istek ve ...
  • Nano Teknoloji İle Yapılmış Ledli Ampüller 

   Isci, C. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Nano teknolojinin birçok alanda yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu makalede , Bilkent Üniversitesinde, nano teknoloji ile üretilen LED lerle yapılan ve büyük enerji tasarrufu sağlayan özel ampuller konusunda kısa ...
  • A New Proof of Pythagorean Theorem 

   Turgutalp, E.R.; Asyalı, M.H. (Journal of Yaşar University, 2006)
  • Oranlar Aracılığı İle Finansal Durumunuzu Nasıl Çözümlersiniz? “Küçük İşletmeler İçin Bir Rehber” 

   Aktan, B.; Bodur, B. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Özellikle ülkemizde, Küçük ve Orta Boy İşletmeler’in (KOBİ) imalat sanayinin %98’ini oluşturduğu göz önüne alındığında, işlerini geliştirerek büyümeyi arzulayan fakat güçsüz sermaye yapısına sahip Küçük İşletmeler için, ...
  • Pi Sayısının Monte-Carlo Methodu Ve Gregory/Leibniz Formülüyle Hesaplanması 

   Gultekin, A.T.; Asyalı, M.H. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Bu çalışmada, pi (TT)sayısını Monte-Carlo metoduyla ve Gregory-Leibniz formülüyle hesaplama yolları araştırılmış ve karşılaştırılmıştır. Monte-Carlo metodu karesel bir alan içinde kalacak şekilde tekdüze dağılımdan üretilen ...
  • Pragmatism 

   Ergin, S. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Author’s Note :In the academic year of 2004-2005,types of “Essay Writing” has been included to Yasar University, School of Foreign Languages, English Prep School curriculum as to foster the student’s ability to express ...
  • Relationship Among Demographic Variables and the Preferences Of Water Park Visitators: an Implication From Turkey 

   Demir, C.; Oral, S. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Many scientific studies show that there is a significant relationship among demographic characteristics of individuals and leisure activities undertaken by them. The purpose of this study was to determine the relationship ...
  • Relationship Between Employee Turnover and the Lacation of Hotels: The Case Of Kuşadasi and İzmir In Turkey 

   Demir, C.; Colakoglu, U.; Guzel, B. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Turnover rates and reasons vary significantly within and without organizations. Employee turnover in the hospitality industry often averages as much as 200% to 300% per year. Statistically speaking, this means that the ...
  • Resort Planlaması:Turizm Planlaması İçindeki Yeri ve Önemi 

   Ozdemir, G. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Turizm, günümüzde küresel hareketlerin en önemlisini teşkil etmektedir. Turizm planlaması ise, turizmin sistemli ve kontrollü gelişimini sağlayan değişik bir planlama tipini ifade etmektedir. Makro açıdan genel turizm ...
  • Ses Kontrollü Elektrik Anahtarı 

   Kutlu, K.; Sel, C.; Asyali, M.H.; Oztayfun, S. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Günlük hayatımızı kolaylaştıran elektrikli aletleri açma ve kapama genellikle mekanik bir anahtar yoluyla yapılmaktadır. Ancak bazı durumlarda (örneğin bazı rahatsızlıklarda ya da yaşlılıkta, ya da bazı dış etkenlerin ...
  • Soyut Canlı Oluşumunda Kanserli ve Kansersiz Yaşam Biçimi 

   Unlu, F. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Günümüzde sistemi yürüttüğü faaliyetler türünden değerlendirip abstract makine ve abstract dil bazında tasarımlayabilme teknikleri hesap edilebilirliğin sınırlarını zorlamaktadır. Ünlü [1-5]. Bu yeni boyutların iyi ...
  • Spektrometre Ve Kolorimetre Uygulamaları İçin Ccd Array Verisi Okunması Ve İşlenmesi 

   Kumova Metin, S.; Asyalı, M.H.; Dalbastı, T. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Project is about real time frame capturing by CCD camera and processing of image data. Images taken from camera (which has 8 bit data) are transferred to MATLAB. Image data are preserved and processed in matrixes in MATLAB. ...
  • Supplier Selection Criteria of Turkish Automotive Industry 

   Gurler, I. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Supplier selection in supply chain management becomes more important due to the competition between supply chains rather than companies. Managing the supply chain is an important but complex issue for automotive manufacturers. ...