Now showing items 1-1 of 1

    • ISO/IEC 9126 Standardında Anadilin Kullanımı 

      Aydın, A.O.; Kutay, F.; Gungor, A.; Gokcen, H.; Kutay, F. (Journal of Yaşar University, 2006)
      Standartlar kurumsal, askeri, ulusal hatta uluslararası ölçeklerde geçerliliğe sahip uygulamaları kapsamaktadırlar. Teknik terimleri kapsayan standartlarda kavramlar arasındaki uyumu sağlamak ve haberleşmeyi kolaylaştırmak ...