Now showing items 1-1 of 1

    • Pi Sayısının Monte-Carlo Methodu Ve Gregory/Leibniz Formülüyle Hesaplanması 

      Gultekin, A.T.; Asyalı, M.H. (Journal of Yaşar University, 2007)
      Bu çalışmada, pi (TT)sayısını Monte-Carlo metoduyla ve Gregory-Leibniz formülüyle hesaplama yolları araştırılmış ve karşılaştırılmıştır. Monte-Carlo metodu karesel bir alan içinde kalacak şekilde tekdüze dağılımdan üretilen ...