Now showing items 1-1 of 1

    • Çin Ekonomisinin Büyüme Aşamaları (1978-2005) 

      Saray, M.O.; Gokdemir, L. (Journal of Yaşar University, 2007)
      Kuruluşunun ardından uzunca bir süre katı sosyalizm uygulamasının altında kalan Çin Halk Cumhuriyeti, artık mevcut sistemin sürdürülemeyeceği endişesiyle 1978 yılında başlayan süreçle birlikte büyük bir değişikliğe gitmiştir. ...