Now showing items 1-20 of 1293

   Publisher
   "Katı-Duygusuz Özellikleri Tarama Ölçeği-GençlikFormu" Türkçe Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri [1]
   "SUZUKİ YETENEK EğİTİMİ" FELSEFESİNE KISA BİR BAKIŞ [1]
   -co-coatomically supplemented and co-coatomically semiperfect modules [1]
   151 YAŞINDAKİ “ALİCE HARİKALAR DİYARINDA” SERÜVENİNE İLLÜSTRATİF BİR BAKIŞ [1]
   15th International Conference on Network and Service Management, CNSM 2019 [1]
   1929 Krizi sonrasında Türkiye ekonomisinde iktisat politikası arayıiları: İktisadi devletçilik1 [2]
   1961 CENEVRE (AVRUPA) SÖZLEŞMESİNİN TÜRK MİLLETLERARASI TAHKİM HUKUKUNDAKİ YERİ VE UYGULAMA ALANI (MTK m. 1/VI) [1]
   1980 Sonrası Türkiye ekonomisinde büyümenin kaynaklarının ayrıştırılması [1]
   2009 IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2009 [2]
   2010 IEEE World Congress on Computational Intelligence, WCCI 2010 - 2010 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2010 [3]
   2010 International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications, CISIM 2010 [1]
   2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2011 [1]
   2011 IEEE Congress of Evolutionary Computation, CEC 2011 [2]
   2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2012, Proceedings [1]
   2012 4th International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics", PCI 2012 - Proceedings [3]
   2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2012 [2]
   2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2013 [1]
   2013 7th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013 [1]
   2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2013 [2]
   2014 20th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, MIKON 2014 [1]