Now showing items 1-1 of 1

    • Renal Hücreli Karsinomla Ilişkili Bir Renal Arteriyovenöz Fistül Olgusu 

      Bolat, D.; Eskicorapci, Y.S.; Yagci, A.B.; Duzcan, E.; Tuncay, O.L.; Elkan, H. (2013)
      Renal arteriyovenöz fistüller nadir görülen lezyonlardır. Malignensiler arteriyovenöz fistüllerin altta yatan nedenlerinden biridir. Bu lezyonların klinik belirtileri asemptomatik bir sunumdan hipertansiyona kadar çok ...