Now showing items 1-1 of 1

    • Hafıza Kutusu: Bir Kentsel Kolektif Bellek Deneyi(Mi) 

      Dogu, T.; Varkal Deligoz, M. (2017)
      Kentsel tasarımda kullanıcı katılımına verilen önem son yıllarda tüm dünyada artış göstermektedir. Türkiye’de de gerek yerel yönetimlerin teşviği, gerekse sivil insiyatifler ve mahalle örgütlenmeleriyle kentsel mekânların ...