Now showing items 1-1 of 1

    • Çevresel(Bölgesel) Sanayi Kümelenmesinde Dürtü Mantığı 

      Unlu, F.; Unlu, Z.I.; Dalan, E. (Journal of Yaşar University, 2007)
      Sistemlerden oluşan sistem anlamında BTB (Bilgi Tabanlı Bilgi) nesneleri ve özellikleri kümeleme mantığına dayalı olarak [1-19] tarafından çalışılmıştır. Kümeleme mantığında sözel birleşik tümce oluşumlarını dürtüleyen SC ...