Now showing items 1-1 of 1

    • The Evaluation Of Film Tourism Efforts Of Dmos 

      Ozdemir Umutlu, G.; Adan, O: (2014)
      Destinasyon pazarlama örgütleri (DMO), filmlerde görsel olarak olumlu bir imaj yaratma yolu ile Turkishistlerin destinasyona çekilmesi sonucunda oluşan ekonomik etkilerin önemini farketmesi ile birlikte, destinasyonların ...